Priser.

Priser og info.

Priser.

*Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.   (FORBEHOLD FEILPRISING)

*Toll / Skatt / moms, kan tilkomme på kjøpeprisene ved henting / annkomst av din vare i ditt land – Sjekk ditt land for Toll, skatteregler og moms –

NB -Nye regler fra * 1. April 2020 – Flexinett.com vil ikke være ansvarlig for ekstra tollavgifter / skatter / moms. 

*Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

Levering.

Levering og info.

Levering.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Enkelte varer kan ta opptil 30 dager før annkomst / levering – NB

*Express levering, dør til dør. *Express krever pristillegg.

Vi beklager at våre leveringstider kan være ekstra lange, grunnet COVID19Tiltak!